N.B.!

Plasarea oricărei comenzi, finalizată sau nu, precum şi crearea unui cont de catre orice client, real sau potențial, reprezintă acordul acestuia cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale, conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

1. DEFINIŢII ŞI TERMENI

jucariicustil.ro – este denumirea comercială a S.C. EVO STIL CONSULT S.R.L., persoană juridică de naţionalitate română, având sediul social în Bucureşti, Blvd. Iuliu Maniu nr. 57, bl. OD16, sc. D, et. 4, apt. 149, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comerţului J40/14889/08.12.2015, cod unic de înregistrare fiscală 35303163.

Vânzător – EVO STIL CONSULT S.R.L. sau orice partener/mandant/comitent din jucariicustil Metropolis, cu care EVO STIL CONSULT S.R.L. a încheiat perteneriat.

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care îşi face un Cont în Site şi efectuează o Comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obţine acces la CONŢINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziţie pe site-ul jucariicustil.ro (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între jucariicustil.ro şi acesta şi care necesită crearea şi utilizarea unui CONT.

Utilizator – orice persoană fizică/juridică înregistrată pe Site, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii Generale.

Nickname – pseudonim prin care un anumit Utilizator/Client/Cumpărător poate adăuga Conţinut pe Site. Nickname-ul este asociat informaţiilor din Site ale Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului sub denumirea de “Nume Utilizator”.

Cont – secţiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail şi o parolă care permite Cumpărătorului transmiterea Comenzii şi care conţine informaţii despre Client/Cumpărător şi istoricul Cumpărătorului în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanţii Bunuri, etc.).

Favorite – secţiune din Cont care permite Cumpărătorului / Utilizatorului să îşi creeze Liste.

Lista – pagină web din Favorite în care Cumpărătorul/Utilizatorul poate adăuga Bunuri pe care le consideră a fi preferate şi pe care, ulterior, le poate adăuga în coşul de cumpărături („coşul meu”).

Listele pot fi:

-    Publice: orice Client/Cumpărător/Utilizator poate vizualiza Lista Cumpărătorului/Utilizatorului în cazul în care acesta a distribuit-o pe reţelele de socializare  (Facebook, Twitter şi Google+) sau dacă accesează profilul public al Cumpărătorului/Utilizatorului din Site. Listele sunt publice, iar Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca private oricând, direct din Contul său, secţiunea Favorite.

-    Private: acestea pot fi vizualizate numai de titularul Contului. Cumpărătorul/Utilizatorul are posibilitatea de a le seta ca şi publice oricând, direct din Contul său, secţiunea Favorite.

Site – domeniul https://jucariicustil.ro şi subdomeniile acestuia.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site-ului intenţia sa de a achiziţiona Bunuri şi/sau Servicii de pe Site.

Bunuri şi/sau Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menţionate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului ca urmare a Comenzii lansate.

Campanie – acţiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de Bunuri şi/sau Servicii având un stoc limitat şi predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanţă încheiat între Vânzător şi Cumpărător, fără prezenţa fizică simultană a Vânzătorului şi a Cumpărătorului.

Conţinut
•     toate informaţiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;

•     conţinutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice şi/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

•     orice informaţie comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informaţiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;

•     informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumită perioadă;
•     informaţii legate de Bunurile şi/sau Serviciile şi/sau tarifele practicate de către un terţ cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;

•     date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review – o evaluare scrisă de către deţinătorul sau beneficiarul unui produs său serviciu, evaluare redactată pe baza experienţei personale şi capacităţii acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă produsul sau serviciul respectă sau nu specificaţiile menţionate de către producător.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacţie a unui Utilizator/Client/Cumpărător faţa de un produs. Rating-ul se exprimă sub formă de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele. Acest grad de satisfacţie va fi asociat întotdeauna review-ului scris de Utilizator/Client/Cumpărător asupra unui produs sau serviciu.

Comentariu – apreciere sau observaţie cu scop critic, pe marginea unui Review sau a unui alt comentariu.

Întrebare – formulă de adresare către alţi Utilizatori/Clienţi/Cumpărători cu scopul de a obţine informaţii despre produsele sau serviciile din pagina respectivă.

Răspuns – informaţie scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagina unui anumit produs. Răspunsul reprezintă o explicaţie oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuţii.

Document – prezentele Termene şi Condiţii.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poştă electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor şi Serviciilor şi/sau a promoţiilor desfăşurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informaţiile conţinute de acesta.

Tranzacţie – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun şi/sau Serviciu de către stilulcasei, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată în lei, plătită de către Vânzător către societatea autorizată cu preluarea operaţiunilor de colectare, transport şi valorificare/reciclare a deşeurilor echipamentelor electrice şi electronice, astfel cum este prevăzut de legislaţia în vigoare.

Specificaţii – toate specificaţiile şi/sau descrierile Bunurilor şi Serviciilor aşa cum sunt precizate în descrierea acestora.

Plată cu 1 click– serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăţi integrat în Site, pus la dispoziţia Clienţilor, Utilizatorilor şi/sau Cumpărătorilor prin intermediul Site-ului în vederea efectuării unei plăţi cu cardul on-line şi care poate fi activat exclusiv prin aplicaţia de mobil jucariicustil;

Token – număr criptat unic asociat cardului de plată al Cumpărătorului după efectuarea unei plăţi on-line, după activariea serviciului Plată cu 1 click.

şi care va putea fi utilizat de către Cumpărător pentru autorizarea Tranzacţiilor prin serviciulPlata cu 1 click.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor şi/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri şi/sau Servicii din Comandă  va anunţa Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia Vânzătorului la efectuarea Comenzii şi va returna suma achitată.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător şi Cumpărător în momentul primirii de către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Pentru Comenzile ce urmează a fi livrate la showroom-urile şi punctele de livrare jucariicustil preţurile şi rezervările Bunurilor şi/sau Serviciilor sunt valabile 72 (şaptezecişidouă) de ore de la înregistrarea Comenzii de către Cumpărător.

2.6. Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către Vânzător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziţionate.

 

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Client/Cumpărător.
Pentru motive justificate jucariicustil îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul Clientului/Cumpărătorului în vederea efectuării unei Comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii Clientului/Cumpărătorului pe Site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel jucariicustil. În oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumpărătorul se poate adresa Departamentului de Relaţii cu Clienţii al jucariicustil, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenţionate.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3 În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, jucariicustil îşi rezervă dreptul de a cere Clienţilor/Cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informaţiei din cadrul Site-ului.

3.4. jucariicustil poate publica pe Site informaţii despre Bunuri şi/sau Servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care jucariicustil are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor şi/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) şi includ T.V.A., cu excepţia abonamentelor de voce şi/sau date, care sunt exprimate în euro (EUR) şi nu includ T.V.A.

3.6. În condiţiile prevăzute de lege, preţul Bunurilor electronice afişat pe Site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adăugată la preţul Bunului, acesta va contacta Departamentul de Relaţii cu Clienţii jucariicustil.

3.7. În cazul plăţilor online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.8 Toate informaţiile folosite pentru descrierea Bunurilor şi/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

3.9. După 14 (paisprezece) zile de la achiziţionarea unui  Bun său Serviciu, Cumpărătorului i se va solicita înscrierea unui Review legat de Bunul sau Serviciul achiziţionat. Solicitarea va fi transmisă către adresa de email înscrisă de Cumpărător în Cont. În acest fel, Cumpărătorul contribuie la informarea altor posibili Utilizatori/ Clienţi/ Cumpărători de pe Site şi se implică activ în dezvoltarea de noi Servicii şi în detalierea cât mai completă a caracteristicilor Bunurilor.

 

4. CESIONAREA ŞI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terţă parte pentru Servicii ce ţin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil faţă de Cumpărător pentru toate obligaţiile contractuale.

 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂŞI INDUSTRIALĂ

5.1. Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusivă a jucariicustil, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

5.2. Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de jucariicustil, includerea oricărui Conţinut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al jucariicustil asupra Conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, decât cu acordul scris expres al jucariicustil.

5.3. Orice Conţinut la care Clientul/Cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa Documentului, în cazul în care Conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între jucariicustil şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea jucariicustil cu referire la acel Conţinut.

 

5.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza Conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului.

5.5. În cazul în care jucariicustil conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea jucariicustil pentru respectivul Client/Cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun Conţinut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea jucariicustil şi/sau al angajatului/prepusului jucariicustil care a mijlocit transferul de Conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a Conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoţeşte, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor şi/sau Serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un Bun şi/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării Comenzii.

6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online;
6.4.2. invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de jucariicustil, în cazul plăţii online;
6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete şi/sau incorecte;

6.5. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care Comandă este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează:
6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.5.3. pentru Comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul în care un Bun şi/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urmă va informa Clientul/Cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul Cumpărătorului contravaloarea Bunului şi/sau Serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care Vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care Cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a Contractului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;
7.1.3. furnizarea de Bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.4. furnizarea de Bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;
7.1.5. furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.6. furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecţie a sănătăţii sau din motive de igienă şi care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.7. furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;
7.1.8. furnizarea de băuturi alcoolice al căror preţ a fost convenit în momentul încheierii Contractului, a căror livrare nu poate fi efectuată înainte de 30 (treizeci) de zile şi a căror valoare reală depinde de fluctuaţiile de pe piaţă pe care Vânzătorul nu le poate controla;

7.1.9. contractele în cazul cărora Cumpărătorul a solicitat în mod special Vânzătorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, Vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de Cumpărător sau furnizează alte Bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor Servicii sau Bunuri suplimentare;

7.1.10. furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare;

7.1.11. furnizarea de ziare, periodice şi reviste, cu excepţia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de publicaţii;

7.1.12. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.

 

8. CONFIDENŢIALITATE

8.1. Informaţiile de orice natură furnizate de către Cumpărător/Client Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului.

8.2. Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimţământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi Vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul Site-ului.  jucariicustil nu va constitui subiect de obligaţii referitoare la confidenţialitatea informaţiilor trimise, dacă legislaţia în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a jucariicustil, Clientul/Cumpărătorul îşi oferă consimţământul expres, în limitele legislaţiei în vigoare, de a fi contactat de către terţi, parteneri ai jucariicustil: furnizori de servicii de marketing, alţi furnizori de servicii; agenţii de stat, guvernamentale sau asociaţii din domeniul asigurărilor, atunci când legislaţia specifică prevede acest lucru; alte companii cu care jucariicustil poate dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a Bunurilor şi/sau a Serviciilor, etc

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele jucariicustil sunt transmise prin intermediul partenerilor specializaţi şi agreaţi de jucariicustil. Astfel, sunt asigurate confidenţialitatea şi securitatea informaţiilor.

9.2. În momentul în care, Clientul îşi crează un Cont pe Site, are posibilitatea să îşi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Opţiunea cu privire la acordul emis de către Client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea jucariicustil în acest sens.

9.3. Renunţarea la primirea Newslettere-lor de către Client sau Cumpărător se poate face în orice moment folosind legătura special destinată din cadrul oricăror Newslettere sau apelând numărul de telefon pus la dispoziţie în cadrul site-ului;

9.4. Renunţarea la primirea Newslettere-lor nu implică renunţarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Preţurile Bunurilor şi Serviciilor afişate în cadrul site-ului https://jucariicustil.ro includ T.V.A. conform legislaţiei în vigoare.

10.2. Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul sau unul din furnizorii parteneri ai acestuia va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligaţia Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.

10.3. Vânzătorul sau unul din furnizorii parteneri ai acestuia va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conţine Bunuri şi/sau Servicii vândute de jucariicustil, cu excepţia Bunurilor şi/sau Serviciilor vândute de partenerii jucariicustil Metropolis, precum şi pentru orice alte plăti aferente Comenzii, pe suport de hârtie sau în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin poştă electronică, la adresa de e-mail menţionată de Cumpărător în Contul său sau prin curier, odată cu transmiterea bunului cumpărat.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi de a accesa informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său, va deţine o evidenţă a facturilor emise de jucariicustil sau de catre unul din furnizorii parteneri ai acestuia, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.

10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul îşi exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către jucariicustil în Contul său prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată în Contul său.

10.7. În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecişiopt) de ore în Cont, vă rugăm să ne sesizati acest aspect pe adresa de mail: contact@jucariicustil.ro.

10.8. Plata prin Plată cu 1 click este o modalitate rapidă de plată on-line cu cardul, care constă în efectuarea plăţii printr-un singur click prin utilizarea Tokenului aferent cardului, fără a mai fi nevoie de introducerea detaliilor aferente cardului de plată la fiecare Tranzacţie.

10.8 Opţiunea pentru plata Plată cu 1 click poate fi activată la momentul creării Contului sau, ulterior, la orice Comandă. Astfel, la activarea opţiunii Plată cu 1 click, prin bifarea acestei opţiuni din aplicaţia de mobil jucariicustil, datelor cardului de plată introduse de către Client/ Utilizator/ Cumpărător li se va atribui un Token, care va fi ulterior utilizat automat pentru efectuarea Tranzacţiilor viitoare. Aşadar, după activarea opţiunii Plată cu 1 click, la următoarele Comenzi, Cumpărătorul va putea efectua plata cu un singur click (“Plăteşte cu 1 click”), fără a mai reintroduce datele cardului de plata, Comanda fiind trimisă direct spre procesare. Introducând datele de card Clientul/Utilizatorul/Cumpărătorul, confirmă că a fost anterior informat şi acceptă termenii şi condiţiile de utilizare a serviciului Plată cu 1 click, exprimându-şi acordul pentru ca acestea să fie utilizate pentru Tranzacţii ulterioare.

10.9 Datele cardului de plată ale Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului nu vor fi accesibile jucariicustil şi nici nu vor fi stocate de către de jucariicustil sau de către procesatorul de plăţi integrat în Site, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Entitatea autorizată să presteze servicii de stocare a datelor de card este PayU SA, societate constituită şi care funcţionează conform legislaţiei din Polonia, înregistrată în Registrul Întreprinderilor ținut de Tribunalul Poznań-Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, sub numărul de înregistrare 0000274399, având sediul social situat în 182 Grunwaldzka, 60-166 Poznan, Polonia.

10.10 În anumite cazuri, pentru menţinerea securităţii Tranzacţiilor, la înregistrarea Comenzii, Cumpărătorului i se va solicita să autorizeze plată prin reintroducerea parolei aferente Contului său utilizarea amprentei digitale în cazul terminalelor mobile care au această facilitate.

10.11 Pentru motive de securitate a Tranzacţiilor Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul este sfătuit să nu rămână logat pe Site şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).

10.12 Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul poate introduce datele mai multor carduri de plată pe care le deţine, pentru care se poate activa opţiunea de plată Plată cu 1 click, fiind asociat câte un Token pentru fiecare card de plată. De asemenea, Clientul/ Utilizatorul/ Cumpărătorul poate oricând şterge orice Token dezactivand astfel serviciul Plată cu 1 click.

 

11.  LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Livrarea bunurilor se face de catre Vânzător sau orice partener din jucariicustil Metropolis în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător sau in showroom-urile jucariicustil sau ale oricarui partener din jucariicustil Metropolis, conform opţiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul vor asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi va asigura transmiterea documentelor însoţitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor numai pe teritoriul României.

 

12. GARANŢII

12.1. Toate Bunurile comercializate de către jucariicustil, cu excepţia Bunurilor resigilate, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor.

12.2. În cazul Bunurilor vândute şi livrate de jucariicustil sau orice partener din jucariicustil Metropolis, certificatele de garanţie fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o reţea de service naţională.

12.3. Cumpărătorul va primi la livrare pentru fiecare Bun care beneficiază de garanţie un certificat de garanţie cu toate detaliile centrului de service care asigură reparaţiile pe durata termenului de garanţie. Garanţia Bunurilor achiziţionate prin intermediul jucariicustil de la partenerii Marketplace  este asigurată de către service-ul autorizat menţionat pe certificatul de garanţie aferent Bunului său de către Vânzător.

12.4. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanţie aferent Bunului din Comandă, Cumpărătorului îi revin obligaţiile de a-şi actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său şi să acceseze informaţiile şi documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.
Prin această modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul său de pe https://jucariicustil.ro, va deţine o evidenţă a certificatelor de garanţie emise de jucariicustil, putându-le salva şi arhiva la rândul său în orice moment şi în orice modalitate pe care o doreşte.
În cazul în care aceste informaţii sunt indisponibile pentru 48 (patruzecisiopt) de ore în contul de client, vă rugăm să ne sesizaţi acest aspect pe adresa de mail: contact@jucariicustil.ro.

12.5. În cazul certificatelor de garanţie emise de producători, Bunul reclamat defect în perioada de garanţie trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menţionat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanţiei.
Lipsa certificatului de garanţie al Bunului trebuie semnalată în maxim 48 (patruzecişiopt) de ore de la recepţia mărfii pe adresa contact@jucariicustil.ro.. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

12.6. În cazul Bunurilor resigilate, garanţia poate să acopere o perioadă diferită faţă de perioada de garanţie a aceluiaşi Bun nou, sigilat. Perioada de garanţie este specificată în certificatul de garanţie pentru fiecare Bun resigilat în parte. Condiţiile de utilizare, manipulare şi transportare a unui Bun resigilat sunt aceleaşi cu cele de la produsele sigilate şi beneficiază de aceleaşi servicii dacă nu este stipulat altfel în pagina produsului.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂŢII BUNURILOR

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plăţii din partea Cumpărătorului în locaţia indicată în Comandă (înţelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

 

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul său oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligaţiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea  acestora.

Prin crearea şi utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de Cont (user şi parola) şi pentru gestionarea accesării Contului, şi, în masura permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul Contului său.

Prin crearea Contului şi/sau utilizarea Continutului şi/sau plasarea Comenzilor, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres şi fără echivoc Termenii şi condiţiile Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existentă la data creării Contului şi/sau utilizării conţinutului şi/sau la data plasării Comenzii.

Ulterior creării Contului utilizarea Conţinutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor şi Condiţiilor Site-ului şi/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor şi Condiţiilor Site-ului.

Termenii şi Condiţiile Site-ului pot fi modificaţi oricând de către stilulcasei, aceştia fiind opozabili Clienţilor / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afişării în Site. Acceptarea Termenilor şi Condiţiilor Site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din Site şi/sau prin trimiterea Comenzii şi/sau prin efectuarea unei plăţi online.

 

15.ÎNSCRIEREA DE REVIEW-URI, COMENTARII, ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI

Înscrierea de Review-uri, Comentarii, Întrebări şi Răspunsuri se poate face, de către Utilizatori/Clienţi/Cumpărători, în secţiunile “Întrebările şi răspunsurile clienţilor” şi “Review-uri”. Informaţiile înscrise pot fi atât pozitive, cât şi negative, şi se vor referi la caracteristicile şi modul de folosire al unui produs său serviciu.

În momentul înregistrării unui anumit Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns pe Site, Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii acordă Vânzătorului o licenţă neexclusivă, perpetuuă, irevocabilă, nelimitată teritorial şi dau dreptul Vânzătorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui şi de a afişa acest conţinut.

Fiecare Utilizator/Client/Cumpărător, în momentul înscrierii de Review/Comentariu/Întrebare/Răspuns în secţiunile menţionate, se angajează să respecte următoarele reguli:

-    să facă referiri doar la caracteristici şi/sau modul de utilizare al unui anumit produs sau serviciu, evitând informaţii legate de aspecte ce se pot schimba (preţ sau oferte promoţionale) sau informaţii care ţin de modul desfăşurării Comenzii;

-    să folosească doar limba română. Sunt permise şi cuvintele sau expresiile care, deşi nu sunt considerate româneşti, sunt de largă utilizare în toate mediile referitoare la domeniul respectiv (ex.: mouse, notebook, plug and play);

-    să utilizeze un limbaj corespunzător, neofensator, fără termeni care pot jigni sau afecta oricare alt Utilizator/Client/Cumpărător;
-    să se asigure de încadrarea corectă a conţinutului introdus pe Site astfel: orice Întrebare vă fi înscrisă în secţiunea “Întrebările şi răspunsurile clienţilor”, şi orice Review va fi înscris în secţiunea “Review-uri”;
-    să se asigure că informaţiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neînşelătoare şi în conformitate cu legile aplicabile, respectând astfel inclusiv drepturile altor părţi, drepturile de autor, de marcă comercială, de licenţă sau alte drepturi de proprietate, publicitate sau intimitate;

-    să folosească această facilitate doar pentru a comunica sau a obţine detalii suplimentare referitoare la un anumit  produs sau serviciu de pe Site fără a face referire către alte firme ce promovează vânzarea şi cumpărarea de produse sau servicii;

-     să nu furnizeze sau să solicite, în niciun mod şi în nicio măsură, date personale (detaliile de contact,informaţii despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume şi/sau prenume, etc.) sau orice altă informaţie care poate determina dezvăluirea acestor date personale;

-     să nu înscrie informaţii şi/sau detalii despre URL-uri (legături) din alte site-uri comerciale ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială ca şi Vânzătorul;

-    să nu încerce fraudarea serviciilor puse la dispoziţie de către  Vânzător sau să înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări/Răspunsuri care să conţină materiale de natură publicitară;
-     să nu utilizeze Review-ul/Comentariul/Întrebarea/Răspunsul ca mijloc de comunicare cu Vânzătorul, în acest sens se vor folosi datele de contact ale Vânzătorului înscrise pe Site.

Pe lângă o evaluarea realistă critică, în momentul înscrierii unui Review,  Utilizatorul/Clientul/Cumpărătorul va adăuga şi un Rating relevant pentru produsul sau serviciul aferent. Review-urile, împreună cu Rating-urile corespunzătoare lor, vor influenţa Rating-ul general al produsului sau serviciului. Astfel, un Review însoţit de un Rating mare duce la o creştere a Rating-ului general, iar un Review însoţit de un Rating mic duce la o scădere a  Rating-ului general.

Utilizatorii/Clienţii/Cumpărătorii ce înscriu Review-uri la care ataşează fişiere foto sau video vor respecta următoarele reguli :

-    fişierele încărcate  vor conţine imagini şi/sau videoclipuri  care se referă  la produsul sau serviciul pentru care se scrie Review-ul, asigurându-se că fişierele încărcate respecta drepturile de autor;

-    fişierele încărcate nu vor conţine violenţă, conţinut pentru adulţi,  limbaj licenţios  sau alt conţinut care

 ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice;

-    fişierele încărcate nu vor conţine informaţii legate de alte persoane;

-    fişierele încărcate nu vor conţine URL-uri sau watermark-uri către site-uri ce desfăşoară aceeaşi activitate comercială că Vânzătorul.

Când un Review/Comentariu/Întrebare sau Răspuns este semnalat de către un Utilizator/Client/Cumpărător ca având un conţinut inadecvat, dintr-o perspectivă strict subiectivă, acest conţinut este examinat cu atenţie de către Vânzător pentru a determina dacă încalcă Termeni şi Condiţii Site. Textele, fotografiile sau videoclipurile introduse sunt eliminate din Site numai după examinarea acestora de către Vânzător.

În cazul în care  Vânzătorul constată încălcarea Termenelor şi Condiţiilor în mod repetat, acesta îşi rezervă dreptul de a suspenda posibilitatea Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului de a înscrie Review-uri/Comentarii/Întrebări sau Răspunsuri în secţiunile “Întrebări şi răspunsuri ale clienţilor” şi “Review-uri”.

Pentru sesizări sau reclamaţii legate de Bunul şi/sau Serviciul achiziţionat, Cumpărătorii au la dispoziţie formularul de sesizări din cadrul Site-ului: https://info.jucariicustil.ro/reclamatii-sesizari. Termenul maxim de soluţionare a reclamaţiilor sau sesizarilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

16. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

16.2. Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, jucariicustil are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

16.3. Scopul colectării datelor este: informarea Clienţilor/Cumpărătorilor privind situaţia Contului lor, informarea  Cumpărătorilor privind evoluţia şi starea Comenzilor, evaluarea  Bunurilor şi Serviciilor oferite, activităţii comerciale, de promovare a  Bunurilor şi Serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul  Clientului/Cumpărătorului.

16.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont şi/sau de Comandă Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a jucariicustil şi îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate nelimitat teritorial şi/său temporar de către jucariicustil, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea şi/sau derularea de către jucariicustil, afiliaţii şi colaboratorii acestora de activităţi cum ar fi, dar fără a se limita la, activităţi comerciale, de promovare a produselor şi serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piaţă, de statistică, de urmărire şi monitorizare a vânzărilor şi comportamentul consumatorului. De asemenea, Cumpărătorul îşi dă acordul expres şi neechivoc ca aceste date personale să poate fi transferate (cedate) de către jucariicustil atât afiliaţilor săi precum şi altei/altor entităţi din ţara sau străinătate.

16.5. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

16.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 57, bl.OD16, sc. D, et. 4, apt, 149, sect. 6, Bucureşti, în atenţia S.C. EVO STIL CONSULT S.R.L., vă puteţi exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate.

16.7. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 57, bl.OD16, sc. D, et. 4, apt, 149, sect. 6, Bucureşti, în atenţia S.C. EVO STIL CONSULT S.R.L., vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

16.7.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

16.7.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

16.7.3. notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

16.8. De asemenea, jucariicustil poate furniza datele Cumpărătorului cu caracter personal altor companii cu care se află în relaţii de parteneriat: furnizorii de bunuri parteneri Marketplace ai jucariicustil, furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piaţă a  Bunurilor şi Serviciilor noastre, asigurători.

16.9. Prin completarea în formularul de comandă pe Site a datelor personale, inclusiv CNP, în scopul activităţii de creditare, Cumpărătorul îşi exprimă expres consimţământul ca persoanele juridice cu care jucariicustil a încheiat parteneriate în vederea oferirii produselor prin credit să prelucreze datele personale ale acestuia în evidenţele proprii în scopul efectuării analizei de credit şi să le transmită în vederea consultării informaţiilor înregistrate pe numele Cumpărătorului în baza de date a Biroului de Credit.

16.10. Informaţiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

17. FORŢĂ MAJORĂ

17.1. Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen şi/sau în mod corespunzător, total sau parţial este datorată unui eveniment de forţă majoră. Forţă majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părţilor şi care nu poate fi evitat.

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a Contractului fără că vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

18. LEGEA APLICABILĂ JURISDICŢIA

 

Prezentul Contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între jucariicustil şi Clienţi / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Municipiul Bucureşti.

Trambuline Berg
Carturi Berg
Step 2
 Fischertechnik
Teifoc
Jucarii pricepute
Jucarii inteligente
Toimsa - Biciclete
Trenuri eletrice
Fisher Price
New Classic Toys
Jucarii cantatoare
Jucarii luminoase